FENIX SKI TEAM Jeseník - Krátce pod pokličku naší strategie

Naše dlouholetá práce v oblasti přípravy i výchovy mládeže nese své výsledky. Dlouhá léta tak aktivně promlouváme do stupňů vítězů v mládežnickém republikovém formátu, zvyšujeme počty přihlášených nejmenších dětí a daří se nám promlouvat i v soutěžích Evropského formátu. Věříme, že naší prací dochází k reprezentaci celého našeho okresu a kraje, hojně navštěvovaného a spojovaného v zimním období právě pro své běžkařské možnosti, v dalších krajích ČR, ale zejména i v zahraničí při reprezentaci klubu na závodech a soustředění.

Strategický cíl

Stavíme na kvalitních základech vrcholového mládežnického centra běžeckého lyžování, kde patříme mezi nejlepší na Moravě. Nicméně se chceme i s Vaší pomocí vyšvihnout v následující dekádě mezi nejlepší 3 mládežnické kluby v České republice.

Nástrojem k tomuto cíli bude široká a dobře zabezpečená základna všestranných a sportovně vychovávaných dětí, které v následném vývojovém období získávají na specializaci a výkonosti. Trenéři klubu pak směřují své svěřence k strategickému rozvoji jejich výkonosti tak, aby k vrcholu dospěli v období 19-23let.

Zacílení Vaší podpory

Zkušenosti (lidské zdroje), výsledky předchozí činnosti a vhodné prostředí našeho klubu nám dávají vysokou šanci v tomto záměru uspět. Co dnešnímu vrcholovému sportu chybí, jsou příjmy, které by pokryly vzrůstající náklady. Běžecké mládežnické lyžování provozované na špičkové republikové úrovni je vysoce nákladný celoroční proces.

S Vaší podporou budeme schopni zafinancovat širší tým kvalitních trenérů a návazných pozic (servis, manažer), realizovat potřebná soustředění v průběhu celého roku, absolvovat vzdálené závodní destinace, utvářet vhodné klubové zázemí, systematicky hledat nové talenty a vybavit reprezentanty a naděje našeho klubu materiálem z oblasti závodního materiálu, sportovního oblečení či vosků. Dále budeme schopni vhodně marketingově propagovat naše klíčové partnery, mezi niž můžete patřit, lépe komunikovat s rodiči i širším portfoliem středoškoláků, které bychom rádi více nalákali na studium v našem kraji a zdravém městě Jeseník. Budeme pokračovat v rozvoji péče o fyziologické i psychologické zdraví naší mládeže, např. formou úzké spolupráce s profesionály.

Návrhy spolupráce