• Široká základna mládeže
  Daří se nám ukázat svět běžeckého lyžování širokému spektru mládeže z Jeseníku a okolí
 • Krása přírody a pohybu
  My Vám tu krásu ze stopy ukážeme!
 • Jsme FENIX
  Jsme zapálení pro sportovní přípravu dětí a mládeže
 • Individuální přístup
  Ve vývoji každého člena FEJE hledáme tu správnou stopu jeho růstu.

fENIX SKI TEAM Jeseník

Jsme klubem s více než dvacetiletou tradicí v profesionální práci s mládeží v běžeckém lyžování. Za tu dobu jsme vychovali desítku reprezentantů ČR v běžeckém lyžování, jen v posledních sezónách to byli A. Fellner, J. Pechoušek (reprezentace mužů) , K. Žalčík  a V. Kozlovský (reprezentace U23), K. Poulíková a J. Strouhal (juniorská reprezentace).

 

Zabýváme se vrcholovou sportovní přípravou a výchovou širokého spektra mládeže.

Motivace, hravost, rozvoj sportovních dovedností

V širokém portfóliu mládeže s dětmi kolem 5 - 10 věku vytváříme sportovního ducha, hravost, rozvoj sportovních dovendostí v různých sportovních odvětvích s cílenou výukou pohybu na běžkách v zimním období.

Chuť, nadšení, týmovost

Vytváříme ambice a chuť naučit se kvalitně běhat na lyžích  a vytvořit v kategoriích žáků zdravé návyky pravidelného pohybu, pracovat v týmu, získávat schopnost vidět vlastní postupy a tvorby týmového ducha.

Postupný nárůst specializace

Hravost se přetváří v běžecké umění, následně utváříme soutěživost a snahu vlastního postupu. V období roku 15+ již přichází systémová, profesionální a zároveň nákladná práce s jednotlivci, tak aby se výkony a výsledky postupně zvyšovaly až dosáhly na vrhol svého limitu v kategoriích 23+

Partneři

FENIX GROUP Olomoucký kraj Město Jeseník logo logo logologologologologologologologologologologologologologologo

Hledáme další partnery

Celoroční příprava, více menších tréninkových skupin, specifická výbava a servis, nutná podzimní příprava na sněhu a další parametry našeho specifického sportu významně promlouvají do ročního rozpočtu našeho klubu. Snažíme se získávat dotační prostředky, jenž jdou získat ze zdrojů v ČR, nicméně nám pokrývají jen část celkových nákladů. Hledáme tak další sponzory, partnery i z řad právnických a fyzických osob, kteří chtějí podpořit naši myšlenku rozvoje mládeže na Jesenicku.

Aktuální zprávy, videa a fotky
na našem FB a Youtube

Nejrychleji reagujeme na sociální síti facebook, kde máme již přes 1000 přátel našeho klubu. Přiřaď se i ty mezi ostatní a získej aktuální novinky, možnost účastnit se soutěží a osobně reagovat na naše výkony.

Další fotky v našich google albech

Máme z různých akcí fotky, zvolili jsme pro Vás jednoduchou formu sdílení přes google fotky. Pod odkazy v pravo, lze nahlédnout na jednotlivé akce klubu.

Naše SKUPINY

Naše naděje máme rozdělené do 4 skupin, dle věku a zaměření přípravy. Dále pak nabízíme být součástí naší skupiny v dospělém věku ve skupině FF

CT

Common training

(6 - 9)

FG 

Fast grow

(9 - 13)

BC

Be competitive

(14 - 17)

SG

So good

(18 - 22)

FF

For fun

(6 - 99+)

Naši trenéři

Kvalitní trenéři jsou základem a srdcem našeho sportovního klubu. Hrdě Vám tedy představujeme ty klíčové, kteří formují celé skupiny klubu.

Marek Fellner

Před více než 40 lety jsem začal s běžeckým lyžováním v ST Jeseník a i přes anabáze v Jilemnici na střední a v Ostravě na vysoké škole jsem byl stále jebenickým patriotem. Vždy jsem věděl, že se sem chci vrátit a splatit klubu to, co do mě investoval. Snad se mi to za těch 28 trenérských sezón alespoň z části podařilo. FG nyní čítá téměř třicítku šikovných svěřenců a já se těším na spolupráci s mladším kolegou.

Jan Baďura

Lyžařsky si prošel od přípravkářské kolébky, základy běhu na lyžích v žactvu na sportovních třídách, pokročilým sportovním tréninkem pevným členstvím v SCM Jeseník, studiem tělesné výchovy na vysoké škole a specializací trenérství běhu na lyžích licence A při FTVS UK v Praze až k současné pozici vedoucího trenéra SCM a šéftrenéra FEJE.

Květoslav Žalčík

Narodil jsem se v Jeseníku ve znamení berana, od mládí jsem sport miloval nade vše především aktivní formou, nýbrž i fandovstvím. Začátky pod vynikajícím trenérem Karlem Šteflem, na střední škole jsem studoval gymnázium v NMNM a zároveň byl ve SVS pod trenérem Petrem Honzlem. Povolávací rozkaz po sérii nadějných výsledků přišel z Dukly Liberec. Po skončení aktivní činnosti jsem nastoupil jako šéftrenér ST Jeseník, později TSM. Vychoval jsem Jirku Magála, se kterým i ostatními jsem znovu přešel do Dukly Liberec na post trenéra. Později jsem pracoval v mnoha funkcích i na ÚBD SL ČR v kariéře Koukala, Bauera, Neumannové a dalších Za největší úspěch považuji jejich cenné výsledky a především 3. místo štafety na ZOH ve Vancouveru i s naším Jiřím Magálem. 

VIDEA z našich aktivit

Zima, mrzne, pohybujícím se subjektům je teplo. To technice pro záznam videa se moc nechce. My se však nedáme a postupně Vám budeme chystat různé videa ze tréninkového prostředí našich skupin. Někdy půjde o závody, jindy postřehy z tréninku, či v řadě případů plno zajímavých momentů a zážitků. Věříme, že si časem na náš Youtube kanál zvyknete a s radostí nás budete sledovat.

Youtube - video na dlani

 

 

 

 

 

 • Tréninky jednotlivých skupin
 • Ukázka letní i zimní přípravy
 • Možnost sledovat další videa ze závodů MČR aj.
 • Plánujeme přidat naučné videa 
YOUTUBE kanál

Proč "feje" a běžky

Náš klub, který používá zkratku FEJE, je opravdu jedinečnou možností pro Vaše děti. Proč?

Pravidelný tréning

Pravidelný přístup k tréninku v průběhu celého roku přináší své ovoce. Jednak v oblasti rozvoje sportovních a pohybových dovedností, z druhé strany i návyku dětí na pravidelný rytmus.

Systematická příprava

Strategicky propojujeme přípravy jednotlivých skupin a vhodně mixujeme tréninkové dávky dle věku a možnostech jedince. V dospělosti pak naši členové čerpají z naší systematické přípravy.

Jsme jedna rodina

Snažíme se o přirozené vytvoření pozitivní atmosféry uvnitř klubu. Vedeme děti k vzájemnému respektu, pomoci a přátelství. Jsme rádi i za naše rodiče členů a fanoušky, kteří nás hojně podporují.

Kariéra sportovce

Připravujeme naši mládež pro vrcholovou kariéru dospělého sportovce. Věříme, že každý bývalý člen FEJE čerpá z naší komplexní příravy i dnes.

Celoroční příprava x různé sporty

V zimě vede běžecké lyžování na 100%, nicméně letní příprava obsahuje celou řadu různých sportů. Kolo, běh, kolečkové brusle a lyže, posilovna, koloběžka, či různé skupinové aktivity.

Zkušenosti od profesionálů

Snažíme se udržet v našem klubu kvalitní a zkušené trenéry a mezi ně průběžně zapojovat nové, mladé a nadšené trenéry. Ti starší předávají řadu svých zkušeností mladým a dravým, věříme tak, že výkony naší mládeže půjde vzhůru.

Jak u nás začít? Je to jednoduché, stačí vyplnit žádost vpravo

Sezóna nám začíná v květnu daného roku a končí dubnem roku následujícího. Přijímací zkoušky na základní školu v Jeseníku - Nábřežní, či sportovní gymnázium Jeseník jsou termíny ve standardním módu školního roku. Nicméně do kategorií všech skupin lze individuálně řešit příchod nových členů. 

Valná hromada 2019
Řádné zasedání valné hromady FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. 
se uskuteční  7. listopadu 2019 v 18:30 
na adrese Bowling Jeseník, Sadová 908/4a, 790 01 Jeseník. 

Náhradní valná hromada s termínem 7. listopadu 2019 v 19:00 na adrese Bowling Jeseník, Sadová 908/4a, 790 01 Jeseník.

Program:

1) Úvod, zahájení.

2) Volba komisí.

3) Schválení programu VH.

4) Plnění usnesení Valné hromady.

5) Zpráva revizní komise o hospodaření klubu za rok 2018.

6) Výsledky sportovní sezony 2018/2019.

7) Řešení členské základny spolku - příjem nových řádných členů. 

7) Informace o dotacích, příspěvcích a jiných příjmech na činnost.

8) Informace o výdajích na sportovní činnost.

9) Návrh rozpočtu 2019.

10) Diskuze.

11) Přednesení usnesení.

12) Hlasování o usnesení.

13) Závěr. 

Vytvořte si  web zdarma