Pozvánka na VH Fenix Ski Team Jeseník z.s.

Pozvánka na řádnou VH Fenix Ski Team Jeseník z.s. 2017
Řádná valná hromada
25.10.2017 v 17.30 Jeseník, Bowling (skleník)
Náhradní valná hromada
25.10.2017 v 18,00 Jeseník, Bowling (skleník)

1. Zahájení.
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise.
4. Schválení programu VH.
5. Zpráva revizní komise o hospodaření klubu za rok 2016.
6. Mimořádné volby
7. Informace o dotacích a příspěvcích na činnost.
8. Návrh rozpočtu na rok 2018.
9. Diskuse.
10. Přednesení usnesení.
11. Hlasování o usnesení.
12. Závěr.

Roman Peštuka - předseda

vloženo: 19.9.17  autor článku: prezident